0 Sản phẩm
0 VNĐ

Bạn chưa xem sản phẩm nào gần đây!

Kiểm Tra Thông Tin Bảo Hành
Nhập số Imei sản phẩm của bạn để biết thông tin bảo hành.

- Huớng dẫn kiểm tra số imei:

+ Với iPhone, iPad: Vào Cài Đặt Cài Đặt Chung Giới Thiệu để xem số imei.

+ Với các máy Android và các hệ điều hành khác: Vào Cài Đặt Hệ Thống Giới Thiệu Điện Thoại để xem số imei.

+ Hoặc nhấn *#06# để xem số imei.

( Lưu ý: Chỉ áp dụng với những sản phẩm mua từ HAISP )