0 Sản phẩm
0 VNĐ

Bạn chưa xem sản phẩm nào gần đây!

STT Màn hìnhGiá
1  Màn hình iPhone 5S 300.000 ₫
2  Màn hình iPhone 5G 350.000 ₫
3  Màn hình iPhone 6G 450.000 ₫
4  Màn hình iPhone 6 Plus
900.000 ₫
5  Màn hình iPhone 6S
580.000 ₫
6  Màn hình iPhone 6S Plus
1.100.000 ₫
7  Màn hình iPhone 7G
830.000 ₫
8  Màn hình iPhone 7 Plus
1.600.000 ₫
9  Màn hình iPhone 8G
1.500.000 ₫
10  Màn hình iPhone 8 Plus
1.800.000 ₫
11  Màn hình iPhone X
5.400.000 ₫
12  Màn hình iPhone XS
Liên Hệ
13  Màn hình iPhone XS Max
Liên Hệ