0 Sản phẩm
0 VNĐ

Bạn chưa xem sản phẩm nào gần đây!

STT Tình Trạng Giá Bảo hành
1  iPhone 4G - Thay mặt kính 80.000 ₫
2  iPhone 4G - Thay ron màn hình 80.000 ₫ 1 tháng
3  iPhone 4G - Thay rung 80.000 ₫ 1 tháng
4  iPhone 4G - Thay loa 120.000 ₫ 1 tháng
5  iPhone 4G - Thay mic 150.000 ₫ 1 tháng
6  iPhone 4G - Thay chuông 120.000 ₫ 1 tháng
7  iPhone 4G - Thay pin zin 200.000 ₫ 3 tháng
8  iPhone 4G - Thay dây nguồn nút nguồn, dây cảm biến 150.000 ₫ 1 tháng
9  iPhone 4G - Thay nút home (nút menu không ăn) 100.000 ₫ 1 tháng
10  iPhone 4G - Thay chuôi sạc (máy không sạc được ) 150.000 ₫ 1 tháng
11  iPhone 4G - Camera zin theo máy 150.000 ₫ 1 tháng
12  iPhone 4G - Mất sóng 250.000 ₫ 1 tháng
13  iPhone 4G - Mất cảm ứng, liệt vài phím 300.000 ₫ 1 tháng
14  iPhone 4G - Mất đèn 200.000 ₫ 1 tháng
15  iPhone 4G - Mất Wifi 250.000 ₫ 1 tháng
16  iPhone 4G - Không nhận sạc, không nhận USB A18 250.000 ₫ 1 tháng
17  iPhone 4G - Mất âm thanh 250.000 ₫ 1 tháng
18  iPhone 4G - Mất nguồn ( chết IC nguồn ) 350.000 ₫ 1 tháng
19  iPhone 4G - Mất camera trước 200.000 ₫ 1 tháng
20  iPhone 4G - Mất đèn Flash khi chụp hình 150.000 ₫ 1 tháng
21  iPhone 4G - Thay nắp lưng + mặt kiếng, zin theo máy, màu đen, màu trắng 80.000 ₫
22  iPhone 4G - Thay Màn hình zin máy ép kính lại 300.000 ₫
23  iPhone 4G - Thay dây nguồn tai nghe,volume, gạt rung 100.000 ₫ 1 tháng
24  iPhone 4S - Thay Ron màn hình 80.000 ₫ 1 tháng
25  iPhone 4S - Thay rung 90.000 ₫ 1 tháng
26  iPhone 4S - Thay Loa trong 90.000 ₫ 1 tháng
27  iPhone 4S - Thay Loa ngoai 170.000 ₫ 1 tháng
29  iPhone 4S - Thay Pin zin bh 6 tháng 200.000 ₫
30  iPhone 4S - Thay Dây nguồn nút nguồn , cảm biến 150.000 ₫ 1 tháng
32  iPhone 4S - Thay Chui sạc ( máy không sạc được, không nhận máy tính) 170.000 ₫ 1 tháng
33  iPhone 4S - Camera zin theo máy 200.000 ₫ 1 tháng
34  iPhone 4S - Mất sóng 300.000 ₫ 1 tháng
35  iPhone 4S - Mất cảm ứng, liệt vài phím 300.000 ₫ 1 tháng
36  iPhone 4S - Mất wifi ( Wifi bị ẩn đi ) 250.000 ₫ 1 tháng
37  iPhone 4S - Không nhận sạc, không nhận USB 300.000 ₫ 1 tháng
38  iPhone 4S - Mất nguồn ( chết IC nguồn ) 350.000 ₫ 1 tháng
39  iPhone 4S - Mất camera trước 200.000 ₫ 1 tháng
40  iPhone 4S - Thay nắp lưng + mặt kiếng, zin theo máy, màu đen, màu trắng 80.000 ₫ 1 tháng
41  iPhone 4S - Thay mặt kính 200.000 ₫ 1 tháng
42  iPhone 4S - Thay Màn hình zin máy 450.000 ₫ 1 tháng
43  iPhone 4S - Thay dây nguồn tai nghe, volume, gạt rung 120.000 ₫ 1 tháng