Màn Hình iPhone - iPad

Tên Sản PhẩmGiá Thay
Màn hình iPhone 6S đen Zin tháo máy2.800.000 đ
Màn hình iPhone 6S trắng Zin tháo máy2.800.000 đ
Màn hình iPhone 6S đen Zin ép kính2.400.000 đ
Màn hình iPhone 6S trắng Zin ép kính2.400.000 đ
Màn hình iPhone 6 Plus đen Zin tháo máy2.800.000 đ
Màn hình iPhone 6 Plus trắng Zin tháo máy2.800.000 đ
Màn hình iPhone 6 Plus đen Zin ép kính2.400.000 đ
Màn hình iPhone 6 Plus trắng Zin ép kính2.400.000 đ
Màn hình iPhone 6 Plus đen linh kiện mới1.500.000 đ
Màn hình iPhone 6 Plus trắng linh kiện mới1.500.000 đ
Màn hình iPhone 6 đen Zin tháo máy1.800.000 đ
Màn hình iPhone 6 trắng Zin tháo máy1.800.000 đ
Màn hình iPhone 6 đen Zin ép kính1.500.000 đ
Màn hình iPhone 6 trắng Zin ép kính1.500.000 đ
Màn hình iPhone 6 đen linh kiện mới1.000.000 đ
Màn hình iPhone 6 trắng linh kiện mới1.000.000 đ
Màn hình iPhone 5S đen Zin Tháo Máy900.000 đ
Màn hình iPhone 5S trắng Zin Tháo Máy900.000 đ
Màn hình iPhone 5s đen zin ép kính800.000 đ
Màn hình iPhone 5s trắng zin ép kính800.000 đ
Màn hình iPhone 5S đen linh kiện mới600.000 đ
Màn hình iPhone 5S trắng linh kiện mới600.000 đ
Màn hình iPhone 5c zin tháo máy900.000 đ
Màn hình iPhone 5c zin ép kính750.000 đ
Màn hình iPhone 5 đen Zin Tháo Máy850.000 đ
Màn hình iPhone 5 trắng Zin Tháo Máy900.000 đ
Màn hình iPhone 5 đen zin ép kính800.000 đ
Màn hình iPhone 5 trắng zin ép kính800.000 đ
Màn hình iPhone 5 đen linh kiện mới550.000 đ
Màn hình iPhone 5 trắng linh kiện mới550.000 đ
Màn hình iPhone 4, 4s đen Zin Tháo Máy410.000 đ
Màn hình iPhone 4, 4s trắng Zin Tháo Máy410.000 đ
Màn hình iPhone 4, 4s đen zin ép kính350.000 đ
Màn hình iPhone 4, 4s trắng zin ép kính350.000 đ
Màn hình iPad 4 (Zin)700.000 đ
Màn hình iPad 3 (Zin)700.000 đ
Màn hình iPad 2 (Zin)980.000 đ
Màn hình iPad 1 (Zin)900.000 đ
Màn hình iPad air 2 trắng zin2.800.000 đ
Màn hình iPad air 2 đen zin2.800.000 đ
Màn hình iPad air 1 Zin1.035.000 đ
Màn hình iPad mini 4 (trắng)3.200.000 đ
Màn hình iPad mini 1 (Zin)750.000 đ
Màn hình iPad mini 2, 3 (Zin)1.600.000 đ

Không có sản phẩm trong danh mục này.

  Hỗ trợ trực tuyến